ระบบเสียงไร้สาย/ระบบกระจายเสียงไร้สาย/ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย/ระบบประกาศไร้สาย/ระบบเสียงสาธารณะชนิดไร้สาย /ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย/เสียงไร้สาย/Wireless Sound System/Wireless Public Address System/Wireless Broadcasting System/Wireless Audio Broadcasting System

สอบถามรายละเอียด โทร/ไลน์ 0863175577 /0896080077

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย/ตามสาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

 • ไม่ต้องขออนุญาติใช้ความถี่จาก กสทช.

 • ไม่มีปัญหาคลื่นแทรก / คลื่นรบกวน

 • ติดตั้ง และใช้งาน ง่ายที่สุดในกว่าทุกระบบต่อไฟต่อลำโพงใช้ได้เลยไม่ต้อง Config ให้ยุ่งยาก

 • เสียงดัง ฟังชัดเจน จนใครๆ ก็ต้องร้องขอให้เปิดเพลง

 • กระจายข่าวสาร ประกาศข่าวสารออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยไม่มีเสียงรบกวนออกที่ลำโพง

 • กรณีใช้กับชุดลูกข่ายเลือกควบคุมให้เสียงออก/ไม่ให้ออกที่ลำโพงได้แต่ยังสามารถรับฟังเสียงได้จากระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

หน่วยงานที่กำลังตั้งงบ ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ปรับเปลี่ยนความถี่ อย่าพึ่งรีบตัดสินใจ

ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ !

งบประมาณเริ่มต้น 150,000.-

ยินดีให้คำปรึกษา สำรวจ และออกแบบระบบให้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ระบบกระจายเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงกระจายข่าวได้ทั่วถึงรายตัวโดยตรง

 • ช่วยเชื่อมโยงระบบกระจายเสียงจากส่วนกลาง เช่นจากศูนย์เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานรัฐ กระจายไปยังระบบเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านได้โดยตรง ทำให้การกระจายข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

 • สามารถประกาศ / ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่เกิดเสียงรบกวนชาวบ้าน ทำให้การประกาศข่าวสาร วนซ้ำๆได้ตลอดเวลา สะดวก,ใช้งานง่าย,การกระจายข่าวสารทำได้รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

 • รับฟังเสียงประกาศผ่านเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรง แม้ จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

 • รองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่ม เมื่อมีการกระจายเสียง รู้ทันทีว่ามีการประกาศข่าว สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

 • รองรับการติดตั้งชุดลูกข่ายแบบเสียงไร้สาย เพื่อต่อใช้งานให้เสียงออกที่ลำโพง สะดวกไม่ต้องเดินสาย หรือติดตั้งบนยานพาหนะเคลื่อนที่ได้ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

 • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ระบบเสียงตามสาย/ระบบหอกระจายข่าว/ระบบเสียงไร้สายแบบใช้คลื่นวิทยุแบบเดิม และ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

 • สัญญาณเสียงดัง ชัดเจน คุณภาพเสียงดีกว่าระบบเดิม การเข้า/ถอดรหัส สูงกว่า MP3 Sampling Rate 48kHz

 • ทุกหน่วยงานใช้ได้ ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นวิทยุ จาก กสทช. , ไม่มีการรบกวนของคลื่นความถี่ ,ไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางไกล , ไม่ต้องตั้งเสาเครื่องส่ง


ระบบกระจายเสียง/ระบบเสียงประกาศแบบไร้สาย (Wireless Audio Broadcasting) คือ ระบบกระจายข่าวสารด้วยเสียง สำหรับเสียงประกาศ หรือกระจายเสียงแบบไร้สาย โดยไม่ต้องเดินสายเหมือน ระบบเสียงตามสายทั่วไป เหมาะสำหรับการกระจายข่าวสารจากหน่วยงาน เช่น เทศบาล อบต กระจายข่าวสารไปยังแต่ละหมู่บ้าน ที่มีระยะไกล ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต แบบไร้สาย สำหรับเชื่อมโยงระบบหอกระจายข่าวไร้สาย มีระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มเมื่อมีการกดกระจายเสียง และสามารถรองรับฟังเสียงประกาศผ่านหน้าเว็บได้ และรองรับลูกข่ายกระจายเสียงออกลำโพงตามเสาไฟฟ้าได้

รองรับการเปิดกระจายเสียงได้ 24 ชั่วโมงโดยที่ไม่เกิดการรบกวนกับประชาชนทั่วเหมือนระบบเดิม

เสมือนสถานีวิทยุออนไลน์ สถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุของหน่วยงาน ตรวจสอบและควบคุมการทำงานผ่านระบบออนไลน์ แม้ไม่ได้อยู่หน้าเครื่อง

เหมาะสำหรับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น หมู่บ้าน เทศบาล อบต. โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน มหาวิทยาลัย วัด บริษัท ห้างร้าน หรือ หน่วยงาน อื่นๆ

ตัวอย่างการใช้งาน


# ทันสมัยที่สุด ปี 2021/ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย

# ระบบเสียงตามสาย/ ระบบเสียงไร้สาย / ระบบเสียงผ่าน LAN / เสียงตามสายไร้สาย

# ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย/ระบบเสียงตามสายชนิดไร้สาย

# ระบบเสียงผ่านไอพี/ระบบเสียงไอพีแบบไร้สาย/ระบบเสียงผ่าน network /ระบบเสียงผ่านซิม /ระบบเสียงผ่าน 3G 4G 5G /ระบบเสียงWifi/ Audio Network /Audio IP Network /Wireless Audio Broadcasting/IP Network PA Systems/

# ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย/ระบบเสียงประกาศไร้สาย

# Wireless Audio Broadcasting System

# Audio Network # Audio over IP

# ปรับปรุงใช้แทนระบบคลื่น 420.200MHz /430.225MHz

# งบประมาณเริ่มต้น 150,000.-

ทดลองฟังเสียงได้ที่ http://ippa.in.th/9audio (กำลังกระจายเสียง)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ จัดหา จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ

สนใจติดต่อ นายออดิโอ 0863175577 /0896080077 http://www.9audio.co.th ระบบเสียงไร้สาย.com

ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย สำหรับหรับหน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล, อบต.

คือ ระบบกระจายเสียงไร้สายแบบใช้คลื่นวิทยุ ย่านความถี่ UHF 430.225 , 430.275, 435.225,435.275 MHz. ตามที่ กสทช. อนุญาตให้ใช้ ทดแทนความถี่เดิม 420.200MHz สำหรับใช้เชื่อมโยงระยะไกลกับหอกระจายข่าวของหมู่บ้านคำค้น


ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูล 0863175577 /0896080077