ระบบเสียงไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบเสียงไร้สายผ่าน Internet ,Audio Over Internet Braodcast System

เป็นรูปแบบใหม่ของการกระจายเสียงผ่าน Internet สำหรับกระจายข่าวสาร หรือประกาศเสียง ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ไร้สาย ใช้ซิมเน็ต หรือต่อสายอินเทอร์เน็ตตามบ้าน ไม่จำเป็นต้องเดินสายไปยังจุดติดตั้งลำโพงตามหมู่บ้านอีกต่อไป เหมาะกับ เทศบาล อบต.