จำหน่าย รับออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงไอพี เสียงดิจิตอล IP Network Audio Network ระบบเสียงผ่านโครงข่าย fiberoptic เทศบาล อบต หมู่บ้าน และหน่วยงานทั่วไป ฯลฯ โทร 0863175577 /0896080077

ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย หรือระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต

ประกอบด้วย


เสาวิทยุแม่ข่ายระบบเสียงไร้สายติดตั้งที่ ทำการ เทศบาล /อบต.


ชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สายติดตั้งที่ ทำการ เทศบาล /อบต.


ชุดลูกข่ายที่ติดตั้งตามเสาไฟฟ้ามีลำโพง 4 ตัวกระจายเสียงรอบทิศทางระยะหวังผล 50-200 เมตร ราคาชุดลูกข่ายที่ติดตั้งบนเสาหอกระจายข่าวมีลำโพง 4 ตัวกระจายเสียงรอบทิศทางระยะหวังผล 10-500 เมตร ราคา
ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ราคา


ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย ราคา