สินค้าและบริการ

9Audio ให้บริการ ให้คำปรึกษา รับออกแบบ จำหน่าย รับติดตั้ง ซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ  กลุ่มลูกค้า ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาลฯ อบต. หรือหน่วยงานราชการ และเอกชน อื่นๆ ทั่วไป

นำเสนองานในลักษณะขายเชิงให้คำปรึกษา โดยพิจารณาจากปัญหา และความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้  วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ แนะนำ โดยคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับในแต่ละงานโครงการ

จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896080077

สินค้าและบริการ


ยินดีให้คำปรึกษา สำรวจ และออกแบบ ระบบให้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย(ลูกค้า)


ตัวอย่างหน่วยงานที่ติดตั้งระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย

เครื่องรับสัญญาณ IP 

เครื่องควบคุมระบบกระจายข่าว ผ่าน IP Network

เครื่องกระจายข่าวไร้สาย/ตามสาย ผ่าน IP Network