ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่ (New Normal Audio Broadcasting) 

สำหรับทุกหน่วยงาน      รองรับงานกระจายเสียงแบบตามสาย และแบบเสียงไร้สาย 

 ติดต่อ โทร /ไลน์  0863175577 / 0896080077 

ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่ คือ นวัตกรรมใหม่ของการกระจายเสียง ที่ได้รวมเอาการกระจายเสียงแบบในพื้นที่จำกัด หรือเฉพาะกลุ่ม เช่นภายในอาคาร ในหมู่บ้าน  หรือในตำบล ให้สามารถกระจายเสียงและรับสัญญาณเสียงได้ไม่ได้จำกัดเฉพาะภายในพื้นที่ หรือต้องฟังเสียงจากลำโพงที่ติดตั้งอีกต่อไป เนื่องจากในปัจจุบัน วิถีการดำเนินชีวิตของคนเราได้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก การทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ทำที่ออฟฟิศ  การเรียนออนไลน์  การเดินทางที่สะดวก การพกพาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนติดตัว กันทุกคน เกือบตลอดเวลา  การเลิกดูทีวี เลิกฟังวิทยุทรานซีสเตอร์  แต่หันมาก้มหน้าดูโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแทน  ดังนั้นอะไรที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนดูและฟังได้ จึงเป็นเรื่องสะดวกและง่ายสำหรับทั้งผู้ต้องการสื่อสารและผู้รับข่าว

ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีช่องทางในการกระจายข่าวและกระจายเสียงผ่านสื่อโซเชียลในหลายรูปแบบ เช่น Facebook , Youtube  , Line  แต่ก็ยังพบว่ามีขีดจำกัดและปัญหา ในการเข้าถึงสื่อ หลายอย่าง เช่น ความยุ่งยาก  ความไม่สะดวก  ไม่มีเครื่องโทรศัพท์  ใช้ไม่เป็น  และข้อมูลที่ไม่อับเดตทันต่อสถานะการณ์ปัจจุบัน    เป็นต้น  เราจึงต้องมีการกระจายข่าวและเสียงหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มคน ได้อย่างทั่วถึง   โดยผู้รับสามารถมีทางเลือกในการรับข่าว ในช่องทางที่ง่าย สะดวก คุ้นเคย  ของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม  


ระบบประกาศเสียง/กระจายเสียงแบบเดิมคงไม่เพียงพอ อีกต่อไป

ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่ (New Normal Audio Broadcasting)/ระบบเสียงไร้สายสมาร์ทซิตี้/ระบบเสียงไร้สายอัจฉริยะ 

เป็นระบบกระจายเสียงดิจิตอลไอพี รูปแบบใหม่ของการกระจายเสียง ที่ช่วยแก้ปัญหาขีดจำกัดของการกระจายเสียงแบบเดิมๆ  นำเอาข้อดของแต่ระบบ มาใช้งานร่วมกันได้

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

โดยไม่มีเสียงรบกวนออกที่ลำโพงหน่วยงานที่กำลังตั้งงบ ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ปรับเปลี่ยนความถี่ อย่าพึ่งรีบตัดสินใจ 

ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ !

AE01i

AE01i Series ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ,แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มอัตโนมัติ เมื่อมีการกดเริ่ม/หยุดกระจายเสียง,แจ้งเตือนเมื่อสั่งเปิด/ปิดชุดลูกข่าย , มีหน้าเว็บสำหรับให้รับฟังเสียงประกาศรองรับพร้อมกันไม่น้อยกว่า 300คน ,มีหน้าเว็บสำหรับล็อกอินเพื่อจัดการควบคุม และมอนิเตอร์สถานะการทำงานของอุปกรณ์ชุดแม่ข่ายและลูกข่าย เช่นสั่งเปิด/ปิดเสียง ดูสถานะการเชื่อมต่อ ,อุณภูมิ , ค่าแรงดัน ,ความแรงสัญญาณ GSM ที่รับ แสดงจุดติดตั้งในแผนที่ เป็นต้น

ราคาเริ่มต้น 1xx,xxx.-*

AD100i,AD160i ,AD300i

ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

AD100i กำลังขยายไม่น้อยกว่า 100วัตต์ 

AD1ุ60i กำลังขยายไม่น้อยกว่า 160วัตต์ (เป็นรุ่นที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า)

AD300i กำลังขยายไม่น้อยกว่า 300วัตต์ (เป็นรุ่นที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า)

หรือออกแบบตามความต้องการ

AD100i ราคาเริ่มต้น 7x,000.-*

Ad160i ราคาเริ่มต้น 9x,000.-*

AC-02i 

AC-02i ชุดรับสัญญาณเสียงจากหน่วยงานเทศบาล ชนิดไร้สาย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมควบคุมการเปิด/ปิด เครื่องขยายสัญญาณเสียงของหมู่บ้านแบบอัตโนมัติตามการควบคุมจากหน่วยงานเทศบาล (ควบคุมการจ่ายไฟ) 

ราคาเริ่มต้น 7x,000.-*

หมายเหตุ :