ระบบเสียงไอพี ระบบเสียงไร้สายผ่านเครือข่ายไอพี ระบบเสียงไร้สาย ไอพี ระบบเสียงไร้สาย WiFi ระบบกระจายเสียง IP Broadcast , IP Network Broadcast System ,Broadcasting system WireLess PA ( Wireless Public Address System )

โทร 0863175577 /0896080077

รูปแบบใหม่ของระบบกระจายเสียงสาธารณะผ่านโครงข่ายหรือ ผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ต (Ethernet) และ อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็น Audio over IP , Audio over Internet รองรับทั้งแบบเสียงตามสาย หรือไร้สาย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า รองรับการแบ่งโซน ควบคุมการเปิด/ปิดจากส่วนกลาง สะดวก ประหยัด และง่ายในการเพิ่มขยาย สามารถเชื่อมเข้ากับระบบ LAN

ส่งสัญญาณเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งสัญญาณเสียงผ่าน wifi เสียงตามสาย ผ่าน แลน ระบบเสียงผ่านระบบ ไอ พี เสียงตามสายไฟเบอร์ สาย lan เครื่องเสียง ระบบเสียงผ่าน IP Network Intercom ผ่าน LAN ระบบประกาศเสียงตามสาย IP

ระบบกระจายเสียงไร้สาย ,เครื่องกระจายเสียงไร้สาย ,เครื่องกระจายข่าวไร้สาย ,หอกระจายข่าวแบบไร้สายผ่านเครือข่ายไอพี ระบบกระจายเสียงผ่าน Internet ไร้สาย Wireless Audio over Internet Broadcast System