ลำโพงไร้สายWireless PA Speakers System

รูปแบบใหม่ของการส่งกระจายเสียงจากสถานีส่ง ให้ไปออกที่ลำโพงแบบไม่ต้องเดินสาย ไม่จำกัดระยะทาง ไม่จำกัดกัดเรื่องทิศทาง ไม่ต้องตั้งเสาส่ง ไม่ต้องตั้งเสารับ

ลำโพงรับสัญญาณเสียง ข่าวสารจากสถานีกระจายเสียงของหน่วยงานโดยตรง สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย

ลำโพงเสียงไร้สาย

ระบบเสียงไร้สาย

หอกระจายข่าวไร้สาย

ตู้ลำโพงไร้สาย

ระบบกระจายเสียงไร้สาย เสียงไร้สายอัจฉริยะ ระบบกระจายเสียงไร้สายอัจฉริยะ เสียงไร้สายอัจฉริยะ เสียงไร้สายวิถีใหม่ เครื่องกระจายเสียงกทม เครื่องกระจายเสียงไร้สาย เสียงไร้สายรัฐบาล หอกระจายข่าวไร้สาย หอเตือนภัยน้ำท่วมไร้สาย หอกระจายเสียงเตือนภัยน้ำท่วม หอกระจายเสียงไร้สาย เครื่องรับข่าวเตือนภัยน้ำท่วม เครื่องกระจายเสียงเตือนภัยน้ำท่วม เครื่องกระจายข่าวน้ำท่วม เครื่องกระจายเสียงเตือนภัย เครื่องกระจายข่าวไร้สาย เครื่องกระจายเสียงผู้ว่า เครื่องรับข่าวออนไลน์ ฟังเสียงนายก ฟังเสียงผู้ว่า รับเสียงประกาศจากผู้ว่า รับเสียงประกาศจากอบต รับเสียงประกาศจากเทศบาล ฟังข่าวน้ำท่วม เครื่องรับวิทยุออนไลน์ เครื่องรับวิทยุ4G เครื่องรับวิทยุ5G เครื่องรับวิทยุWifi ระบบกระจายเสียงแบบผ่านโครงข่าย internet Protocal ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ลำโพงเสียงไร้สาย รับเสียงประกาศจากหน่วยงานเทศบาล อบต หมู่บ้านได้ และยังสามารถรับรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และรายการจากสถานีวิทยุออนไลน์อื่นๆได้ เป็นทั้งลำโพงรับเสียงจากหมู่บ้าน รับสัญญาณวิทยุอินเทอร์เน็ต Internet Radio