วิทยุอินเทอร์เน็ต หรือวิทยุออนไลน์ หมายถึงวิทยุที่ออกอากาศในอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายออนไลน์ แบบการส่งผ่านสัญญาณต่อเนื่องสด มีเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ให้บริการวิทยุอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันนี้วิทยุอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมเพราะสามารถฟังได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในการฟัง และสามารถฟังได้จากทั่วโลก (ถ้าอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ถูกจำกัดการเข้าถึง) เช่น สามารถฟังวิทยุอินเทอร์เน็ตที่ออกอากาศจากต่างประเทศ หรือจากจังหวัดอื่น ๆ ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางการส่งคลื่นวิทยุ แตกต่างจากสถานีวิทยุกระจายเสียง (สถานีวิทยุที่ใช้คลื่นความถี่ เช่นคลื่นระบบเอฟเอ็มหรือเอเอ็ม) ที่อาจมีข้อจำกัดนี้ (ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแบบใช้คลื่นความถี่บางรายอาจมีการออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตไปด้วยในเวลาเดียวกัน) และเนื่องจากวิทยุอินเทอร์เน็ตเป็นการออกอากาศแบบมีแต่สัญญาณเสียงเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีสัญญาณภาพเลย ผู้ฟังจึงอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมากในการรับฟัง เมื่อเทียบกับโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตที่มีทั้งสัญญาณภาพและเสียง

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/

เครื่องรับวิทยุออนไลน์ ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ฟังวิทยุ อสมท ออนไลน์ ฟังวิทยุออนไลน์ลูกทุ่ง ฟังวิทยุออนไลน์ข่าว 3 ฟังเพลงออนไลน์ Cool93 ฟังวิทยุออนไลน์ 95 วิทยุออนไลน์ สากล ฟังวิทยุออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ ฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุอินเทอร์เน็ต หรือวิทยุออนไลน์ คือการกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งเราสามารถรับฟังโดยใช้อุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ในการฟัง ปัจจุบันได้มีอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณวิทยุอินเทอร์เน็ตโดยตรง ทำให้การใช้งานสะดวกขึ้น สามารถฟังได้จากทั่วโลก (ถ้าอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ถูกจำกัดการเข้าถึง) สามารถฟังวิทยุอินเทอร์เน็ตที่ออกอากาศจากต่างประเทศ หรือจากจังหวัดอื่น ๆ ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางการส่งแบบคลื่นวิทยุ

เครื่องรับวิทยุออนไลน์ ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ฟังวิทยุ อสมท ออนไลน์ ฟังวิทยุออนไลน์ลูกทุ่ง ฟังวิทยุออนไลน์ข่าว 3 ฟังวิทยุออนไลน์ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ฟังวิทยุออนไลน์ไม่ใช้มือถือ ฟังวิทยุออนไลน์ไม่ต้องโหลดแอป ฟังวิทยุออนไลน์ไม่ต้องเปิดคอม ฟังวิทยุออนไลน์ไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ ฟังวิทยุออนไลน์ไม่ต้องเปิดสมาร์ทโฟน ฟังวิทยุออนไลน์จากลำโพงไร้สาย ฟังวิทยุออนไลน์ด้วยลำโพงไร้สาย ฟังวิทยุออนไลน์ด้วยเครื่องรับวิทยุ ฟังวิทยุออนไลน์ต่อเนื่อง ฟังวิทยุออนไลน์ไม่ใช้โทรศัพท์ ฟังวิทยุออนไลน์ไม่ใชิคอมพิวเตอร์

ฟังเพลงออนไลน์ Cool93 ฟังวิทยุออนไลน์ 95 วิทยุออนไลน์ สากล ฟังวิทยุออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ ฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 93 coolfahrenheit active radio coolcelsius cool celsius COOLcelsius 91.5 coolcelsius91.5 coolfahrenheit 93 fm 99 active radio fm99 active radio numwan numwan radio radio zabzaa radio คลื่นวิทยุ ซาบซ่าส์เรดิโอ น้ำหวาน ฟัง coolcelsius ฟังวิทยุ ฟังวิทยุ93 ฟังวิทยุ96 ฟังวิทยุ99 ฟังวิทยุ 99 ฟังวิทยุออนไลน์ ฟังวิทยุออนไลน์ 93 ฟังวิทยุออนไลน์93 ฟังวิทยุออนไลน์99 ฟังวิทยุออนไลน์ 99 ฟังเพลง ฟังเพลงวิทยุออนไลน์ ฟังเพลงสากล ฟังเพลงสากลออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ วิทยุ วิทยุ96 วิทยุ99 วิทยุonline วิทยุน้ำหวาน วิทยุออนไล วิทยุออนไลน์ วิทยุออนไลน์93 วิทยุออนไลน์ 93 วิทยุออนไลน์96 วิทยุออนไลน์ 99 เพลงสากล เพลงสากลออนไลน์ Live Radio PRD Radio กรมประชาสัมพันธ์ วิทยุแห่งประเทศไทย วิทยุเสียงอิสลาม วิทยุพระพุทธศาสนา รายการธรรมมะ รายการเพลงสากล รายการเพลงลูกทุ่ง ระบบกระจายเสียงตามสาย ฟังเสียงประกาศจากหมู่บ้าน ฟังเสียงประกาศจากมหาวิทยาลัย เครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย จาก หน่วยงานเทศบาล/อบต/หมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน/โรงพยาบาล ฯลฯ WiFi Internet Radioฟังเพลงออนไลน์ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ต่อเนื่อง ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ไม่มีดีเจ วิทยุออนไลน์ลูกทุ่ง 24 ชั่วโมง วิทยุออนไลน์ลูกทุ่งเพื่อชีวิต 24 ชั่วโมง ฟังเพลงลูกทุ่ง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คลื่น 90 ฟัง วิทยุ ออนไลน์ อ. สม ท 101 ฟังวิทยุออนไลน์ ฟังข่าวออนไลน์ ฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ วิทยุอินเทอร์เน็ต Wifi ที่ดีที่สุด วิทยุอินเทอร์เน็ต Wifi รับเสียงเพลงจากสถานีวิทยุออนไลน์ ฟังเพลงจากสถานีวิทยุออนไลน์ วิทยุออนไลน์ไม่ต้องลงแอป ฟังวิทยุออนไลน์ไม่ใช้แอป เครื่องรับวิทยุออนไลน์ วิทยุอินเตอร์เน็ต ไม่ใช่วิทยุออนไลน์ วิทยุออนไลน์ไม่ใช่วิทยุอินเทอร์เน็ต ลำโพงเอนกประสงค์รับวิทยุออนไลน์ เครื่องรับวิทยุออนไลน์ เครื่องรับวิทยุอินเตอร์เน็ต กระจายเสียงวิทยุออนไลน์ ตั้งสถานีวิทยุออนไลน์ง่ายๆ วิทยุออนไลน์ง่าย ตั้งสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ต จัดรายการวิทยืออนไลน์ง่ายๆวิทยุอินเทอร์เน็ต WiFi สำหรับผู้สูงอายุแบบพกพาแบบใหม่ เครื่องรับวิทยุอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi คู่มือ ขายวิทยุออนไลน์ ราคาวิทยุอินเทอร์เน็ต ราคาวิทยุอินเทอร์เน็ต วิทยุอินเทอร์เน็ตราคาถูก วิทยุอินเทอร์เน็ตราคาดี วิทยุอินเทอร์เน็ตเสียงดี ระบบเสียงไร้สายราคาถูก ระบบเสียงไร้สายคุณภาพสูง เสียงไร้สายราคาถูก เสียงไร้สายอินเทอร์เน็ต สถานีวิทยุออนไลน์ อยากฟังวิทยุออนไลน์แบบไม่ต้องเปิดคอมหรือเข้าแอปมือถือ ซื้อเลย