ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย

นนทบุรี

โทร/ไลน์ 0863175577


ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดนนทบุรี

  • ติดต่อ 086-3175577

  • ติดต่อ 0898950663

  • ติดต่อ 090-0963963
จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย ลูกค้าในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยดูแลหน่วยงานดังต่อไปนี้

เมืองนนทบุรี, ไทรน้อย,บางใหญ่,บางกรวย,บางบัวทอง,ปากเกร็ด

เทศบาลนคร

1   เทศบาลนครนนทบุรี

2   เทศบาลนครปากเกร็ด

เทศบาลเมือง

1   เทศบาลเมืองบางบัวทอง

2   เทศบาลเมืองบางกรวย

3   เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

4   เทศบาลเมืองพิมลราช

5   เทศบาลเมืองบางคูรัด

6   เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา

7   เทศบาลเมืองบางแม่นาง

8   เทศบาลเมืองบางกร่าง

9   เทศบาลเมืองไทรม้า

10   เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

เทศบาลตำบล

1   เทศบาลตำบลปลายบาง

2   เทศบาลตำบลบางม่วง

3   เทศบาลตำบลบางใหญ่

4   เทศบาลตำบลไทรน้อย

5   เทศบาลตำบลศาลากลาง

6   เทศบาลตำบลเสาธงหิน

7   เทศบาลตำบลบางเลน

8   เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง

9   เทศบาลตำบลบางสีทอง

10   เทศบาลตำบลบางพลับ