" ชำนาญด้าน ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ "

เกี่ยวกับเรา

9Audio  เป็นเจ้าของ และผู้จัดจำหน่าย ระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นนวัตกรรมการกระจายเสียงไร้สายวิถีใหม่ สำหรับช่วยแก้ไขปัญหา งานกระจายข่าวสารระยะทางไกล ของหน่วยงาน เทศบาล อบต . หมู่บ้าน หน่วยงานราชการ และเอกชน ทั่วไป  โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งลำโพง ก็สามารถกระจายข่าวสารได้ทั่วประเทศ ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ  

9Audio ชำนาญงานด้านระบบกระจายเสียงตามสาย และระบบกระจายเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ เรามีประสบการณ์  ในการออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม  ระบบฯ มานานมากกว่า 10ปี 

ยินดีต้อนรับ ผู้ร่วมลงทุนธุรกิจ/ตัวแทนจำหน่าย/ผู้รับเหมา/ช่างติดตั้ง/พันธมิตร/คู่ค้า 

สอบถามรายละเอียด  0863175577 / 0896080077

โอกาสของนักลงทุน/เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/ผู้รับเหมา/ช่างติดตั้ง/ผู้กำลังหาอาชีพ/นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังมองหาธุรกิจของตนเอง หรือท่านที่สนใจ

9Audio เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายประจำแต่ละจังหวัด รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการของ 9Audio ภายในจังหวัด 1 รายต่อจังหวัด(ยกเว้นในบางจังหวัด) สอบถามเงื่อนไข หรือมีข้อเสนอติดต่อโดยตรง 0863175577

เราทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ ข้อดี/ข้อเสีย  ไม่ใช่แค่มุ่งหวังจะขายแต่สินค้า การตัดสินใจเลือกซื้อเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน

การบริการ ปรับปรุ

เราชำนาญงานด้าน ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ ทุกงาน ทุกปัญหา 

ทุกระบบ ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อด้อย ดังนั้นการเลือกใช้งาน ควรคำนึงถึง จุดประสงค์ของการใช้งาน ปัญหา  สภาพแวดล้อม ขีดจำกัด และงบประมาณ  ก่อนจะซื้อ โทรปรึกษาฟรี 0863175577 

อบรม ให้ความรู้ แนะนำ ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย กับหน่วยงาน ให้ข้อมูลจริง 

เปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสีย

 ระบบเสียงไร้สายดิจิตอลไอพี วิจัยและพัฒนา จนได้สินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง  

ให้คำปรึกษา ระบบเสียงตามสายไอพี  วิจัย พัฒนา ผลิตในประเทศไทย มีการรับประกัน สำรองอะไหล่ 

ให้คำปรึกษา ระบบกระจายเสียงไร้สายไอพี ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย

ให้ความรู้ อบรม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ให้กับผู้ใช้งาน หน่วยงาน เทศบาล อบต หมู่บ้าน


ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งาน เทศบาล อบต และหมู่บ้านโดยเฉพาะ

สินค้าคุณภาพ ระบบเสียงตามสายดิจิตอล ระบบเสียงไร้สายดิจิตอล สำหรับหมู่บ้าน เทศบาล อบต.โดยเฉพาะ

ระบบประกาศเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ดีที่สุด

มุ่งมั่นพัฒนา ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ตามความต้องการใช้งานจริง ลูกค้า หน่วยงาน ได้ประโยชน์สูงสุด มิใช่เน้นปริมาณ

วิจัยและพัฒนา สินค้า

ระบบเสียงผ่านเครือข่ายไอพี ระบบเสียงไร้สายไอพี ที่ใช้งานได้จริง 

สินค้าที่ออกแบบมาสำหรับงานกระจายข่าวเสียงตามสาย ระบบกระจายข่าวเสียงไร้สายโดยเฉพาะ

made in thailand

ผลิตในประเทศไทย

MADE in Thailand

ช่างระบบเสียงไร้สาย

ช่างระบบกระจายเสียงไร้สาย

ทีมงานผู้ชำนาญงานเฉพาะด้านระบบเสียงไร้สาย ช่างระบบเสียงตามสาย

ช่างซ่อมระบบเสียงตามสาย ช่างซ่อมระบบเสียงไร้สาย

ทีมงานผู้มีประประสพการณ์เฉพาะด้านระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย

ช่างติดตั้งเสียงไร้สาย ช่างติดตั้งระบบเสียงตามสาย

ช่างที่ทำงานเฉพาะด้านระบบเสียงตามสาย

ช่างระบบเสียงไร้สาย ช่างระบบเสียงตามสาย

ซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สายหน่วยงานเทศบาล โดยช่างระบบเสียงไร้สายมืออาชีพ

ติดตั้งชุดควบคุม ระบบกระจายเสียงไร้สาย

ชุดควบคุมระบบเสียงไร้สาย เครื่องกระจายเสียงไร้สาย

อุปกรณ์ระบบกระจายเสียงแบบตามสาย

ชุดลำโพงเสียงตามสาย

สินค้าที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานระบบเสียงตามสายระบบเสียงไร้สายของหน่วยงาน เทศบาล อบต. หมู่บ้าน โดยเฉพาะ

สายนำสัญญาณเสียงคุณภาพสูงตัวนำทองแดงแท้ สำหรับใช้งานระบบเสียงตามสายโดยเฉพาะ

ประกอบลำโพงฮอร์นเสียงตามสาย

ช่างซ่อมระบบเสียงไร้สาย อบต.

ซ่อมเสียงไร้สายเทศบาล

ชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย

ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย

ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย

เครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย

ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน

เสียงตามสายแบบไร้สาย

ระบบเสียงผ่านเครือข่าย Audio Network

IP Audio  เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย

ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย

ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย

มาตรฐานหอกระจายข่าวไร้สาย 

ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย

หอกระจายข่าวไร้สาย 4G Internet

หอกระจายข่าวไร้สาย 430.225MHz  , ไอพี , Internet

ระบบกระจายเสียงหมู่บ้าน เสียงตามสาย

ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กระจายเสียง ไร้สาย

หอกระจายข่าวไร้สาย

ชุดเครื่องส่งกระจายเสียง ไร้สาย ตามสาย

ซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย

ชุดเครื่องรับกระจายเสียงไร้สาย

ตั้งเสาแม่ข่ายระบบกระจายเสียงไร้สายย่านความถี่ 430.225MHz

ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน

ติดตั้งชุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย หมู่บ้าน

ระบบหอกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ ระบบหอกระจายเสียงไร้สายอัจฉริยะ

ระบบเสียงตามสาย ชุมชน

ชุดควบคุม เครื่องส่งกระจายข่าวเสียงไร้สาย

ชุดควบคุมระบบกระจายเสียงไร้สาย

รับติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย รับซ่อมระบบกระจายเสียงไร้สาย

ซ่อม ระบบเสียงไร้สาย ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย

ชุดควบคุมกระจายเสียงระบบเสียงไอพี IP Network Audio

ชุดแม่ข่าย ควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย

ลำโพงเสียงตามสาย ลำโพงเสียงไร้สาย

แก้ไข ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย

ติดตั้ง ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย หมู่บ้าน เทศบาล อบต

ศูนย์จำหน่ายและให้บริการ รวมถึงช่างติดตั้งในพื้นที่

ภาคเหนือ

กำแพงเพชร เชียงราย  เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์  น่าน พะเยา พิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท นนทบุรี นครปฐม จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง

ภาคตะวัออก

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อำนาจเจริญ มุกดาหาร

ภาคใต้

นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ตรัง พัทลุง ยะลา ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต สตูล พังงา ระนอง